Skip to main content

Okres zimowy był dla nas bardzo pracowity, dzięki czemu nowy budynek stołówki powstaje bardzo szybko, z czego bardzo się cieszymy.  Nowa stołówka będzie nowoczesnym budynkiem bardziej przestrzennym. Na nowym budynku powstanie kilka pokoi o standardzie hotelowym.

Budynek zostanie oddany do użyteczności 30.04.2018 r. 

rootfallmau

Author rootfallmau

https://tombrand.pl/

More posts by rootfallmau